1. Bác họ của Lan bị tai nạn nên cần truyền máu để mổ Gia đình Lan có 3 người tình nguyện cho máu nếu bác họ có nhóm máu B.Hỏi người có nhóm máu nào c

Question

1. Bác họ của Lan bị tai nạn nên cần truyền máu để mổ
Gia đình Lan có 3 người tình nguyện cho máu nếu bác họ có nhóm máu B.Hỏi người có nhóm máu nào có thể cho máu được bệnh nhân? Giải thích vì sao ?
Giúp mình với ạ sáng mình thi rồi?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-19T19:03:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:05:00+00:00

  Đáp án:  người có nhóm máu O và B có thể truyền cho bệnh nhân vì:

  +nhóm máu O không có kháng nguyên , nhóm máu B có huyết tương là Anpha nên ko gây kết dính hồng cầu 

  +nhóm máu B có kháng nguyên B , có huyết tương là Anpha nên ko gây kết dính hồng cầu

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-19T19:05:12+00:00

  Nếu bác họ có nhóm máu B thì người có nhóm máu O và nhóm máu B có thể hiến máu.

  Vì:

  + Nhóm máu O không có kháng nguyên nên có thể an toàn hiến máu cho người có máu nhóm B.

  + Nhóm máu B có kháng nguyên B nên có thể truyền cho người có nhóm máu B.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )