1.Bài 17: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng + Tháng 3 năm 40 + tháng 4 năm 42 + tháng 3 năm 43 + tháng 11 năm 43 – Âm mưu củ

Question

1.Bài 17: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
– diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng
+ Tháng 3 năm 40
+ tháng 4 năm 42
+ tháng 3 năm 43
+ tháng 11 năm 43
– Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán
2.Bài 18: Trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
– Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành lại được độc lập
3. Từ sau Trưng Vương đến thế kỉ X
– chế độ cai trị của các Triều Đại Phong kiến phương bắc đối với nước ta từ thế kỉ II đến thế kỉ XV?
– vì sao nhà Hán tiếp tục chủ trương đưa người Hán sang nước ta?
– nét chính về khởi nghĩa Lý Bí
4. bài 24: Nước Cham Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
– thành tựu văn hoá Cham pa

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-04T07:00:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:01:44+00:00

  – Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán

  =>Nhằm mục đích chiếm đóng lâu dài và xóa tên nước ta, biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.

  => Âm mưu thâm độc.

  – Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành lại được độc lập

  =>Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  – chế độ cai trị của các Triều Đại Phong kiến phương bắc đối với nước ta từ thế kỉ II đến thế kỉ XV?

  => BẠn xem trên mạng nha.

  vì sao nhà Hán tiếp tục chủ trương đưa người Hán sang nước ta?

  =>Vì để thực hiện âm mưu mà chúng mong muốn là “đồng hóa” dân tộc ta, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo pháp luật và phong tục tập quán của người Hán.

  0
  2021-10-04T07:02:13+00:00

  Âm mưu của nhà Hán khi gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán

  =>Nhằm mục đích chiếm đóng lâu dài và xóa tên nước ta, biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.

  => Âm mưu thâm độc,hết sức hiểm ác.

  – Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành lại được độc lập?

  =>Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

  – chế độ cai trị của các Triều Đại Phong kiến phương bắc đối với nước ta từ thế kỉ II đến thế kỉ XV?

  => Cj quên câu này r e=((((

  Vì sao nhà Hán tiếp tục chủ trương đưa người Hán sang nước ta?

  =>Vì để thực hiện âm mưu mà chúng mong muốn là “đồng hóa” dân tộc ta, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo phong tục tập quán của người Hán.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )