1 bàn gỗ tốt có thể tích là 3dm khối. Tính khối lượng và trọng lượng riêng của bàn

Question

1 bàn gỗ tốt có thể tích là 3dm khối. Tính khối lượng và trọng lượng riêng của bàn

in progress 0
Remi 2 tuần 2021-11-29T08:18:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T08:20:04+00:00

  Đáp án: 2,4 Kg

  8000 N/m^3

   

  Giải thích các bước giải: 3 dm^3=0,003 m^3

   ta có khối lượng riêng của gỗ tốt : D= 800 Kg/m^3

  ta có ct thể tích : m=V.D =0,003 . 800 =2,4 kg

  trọng lượng riêng :d=D.g=800.10= 8000 N/m^3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )