1/ Bằng phương pháp hóa học (không dùng quì tím) hãy phân biệt các dd sau chứa trong các lọ riêng biệt mất nhãn: HI, FeBr2, HBr.

Question

1/ Bằng phương pháp hóa học (không dùng quì tím) hãy phân biệt các dd sau chứa trong các lọ riêng biệt
mất nhãn: HI, FeBr2, HBr.

in progress 0
Hadley 6 ngày 2021-12-03T13:26:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:27:50+00:00

  Cho NaOH vào các mẫu thử của các dung dịch.

  Dung dịch nào xuất hiện kết tủa là FeBr2

  FeBr2 + 2NaOH —> Fe(OH)2 +2NaBr

  2 dung dịch còn lại cho AgNO3 vào

  Dung dịch xuất hiện kết tủa vàng nhạt là AgBr , vàng đậm là AgI

  HBr + AgNO3 —> AgBr + HNO3

  HI + AgNO3 —> AgI + HNO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )