1. bảng tuyên ngôn độc lập năm 1945 với bản tuyên ngôn độc lập dân quyền và nhân quyền ở Pháp có mối liên hệ như thế nào ? 2. Em có đồng ý với nhận đị

Question

1. bảng tuyên ngôn độc lập năm 1945 với bản tuyên ngôn độc lập dân quyền và nhân quyền ở Pháp có mối liên hệ như thế nào ?
2. Em có đồng ý với nhận định Cách mạng Pháp là một đại Cách mạng ? Vì sao ?

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-23T04:14:49+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:15:51+00:00

  2) CMTS Pháp là 1 đại CM vì có đông đảo quần chúng nhân dân tham gia mà trước hết là nhân dân

  cách mạng đã đập tan chế độ phong kiến, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, 

  Cách mạng đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trùng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân.

  lật đổ chế độ pk đưa giai cấp thống trị lên cầm quyền, tiến hành cuộc chiến tranh yêu nước chống lại liên minh phong kiến ở châu Âu can thiệp vào nước Pháp.

  Cách mạng tư sản Pháp có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở châu Âu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )