1 bánh xe máy có bán kính là 40 cm . tính độ dài quãng đường đó khi lăn được 5,10 vòng

Question

1 bánh xe máy có bán kính là 40 cm . tính độ dài quãng đường đó khi lăn được 5,10 vòng

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-16T18:22:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:23:54+00:00

  @ Sad

  Đáp án:

   Chu vi bánh xe đó : 

    ` ( 40.2) . 3,14` = `251,2` ( cm) 

  Quảng đường bánh xe lăn `5` vòng : 

     `251,2. 5 = 1256` ( cm) 

  Quảng đường bánh xe lăn `10` vòng : 

    `251,2. 10 = 2512`  (cm)

  Xin hay nhất ạ 

   

  0
  2021-10-16T18:24:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\text{ Chu vi bánh xe đạp là :}$

   (40.2).3,14=251,2(cm)

  $\text{quãng đường bánh xe lăn được 5 vòng là :}$

  $251,2.5=1256(cm)$

  $\text{ Quãng đường bánh xe lăn được 10 vòng là:}$

  $251,2.10=2512(cm)$

  $\text{đáp số}$  $\text{ :độ dài quãng đường đó khi lăn được 5 vòng là :1256 cm}$

                       $\text{độ dài quãng đường đó khi lăn được vòng là :251,3 cm}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )