1 bể nước dạng HHCN có chiều dài 1,8m ,rộng 1,5m , cao 1,2m . lượng nước trong bể là 75 phần trăm thể tích bể . a) hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước

Question

1 bể nước dạng HHCN có chiều dài 1,8m ,rộng 1,5m , cao 1,2m . lượng nước trong bể là 75 phần trăm thể tích bể .
a) hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ?
b) để 80 phần trăm thể tích của bể chứa nước thì phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước ?

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-15T09:02:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:04:14+00:00

  Thể tích bể nước dạng hình hộp chữ nhật là :

  1,8 x 1,5 x 1,2 = 3 , 24 ( m³ )

  Đổi 3,24 m³ = 3240 dm ³ = 3240 lít

  a) Trong bể có số lít nước là :

  (3240 : 100) x 75 = 2430 ( lít)

  b ) Tổng  80% thể tích bể là :

  (3240 : 100 ) x 80 =2592 ( dm³)

  80 % thể tích của bể chứa nước thì phải đổ thêm vào bể số lít nước là :

  2592 – 2430 =162 (lít)

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  0
  2021-10-15T09:04:18+00:00

  a) Thể tích bể nước là

  $2 \times (1,8 + 1,5) \times 1,2 = 7,92( m^3)$

  Đổi $7,92 m^3 = 7920 dm^3 = 7920$ lít

  Trong bể có số lít nước là

  $7920 \times 75 : 100 = 5940$ (lít)

  b) $80%$ thể tích bể là

  $7920$ x$ 80 : 100 = 6336$ (lít)

  Cần đổ thêm số lít nc kaf

  $7920 – 6336 = 1584$ (l)

  Đáp số : $a) 5940$ lít

  $b) 1584$ lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )