1 Bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 25 cm.Ng ta đỏ nc và bể mức nước cao 9 m.Khi thả một hòn đá vào trong bể đó , nước có

Question

1 Bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 25 cm.Ng ta đỏ nc và bể mức nước cao 9 m.Khi thả một hòn đá vào trong bể đó , nước có độ cao 140,5 cm.Tính thể tích hòn đá đó.

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-09-06T03:36:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:37:42+00:00

  Đổi 9m=900cm
  Thể tích số nước người ta đổ vào bể là:
  40*25*900=90000(cm3)
  Thể tích số nước trong bể khi thả hòn đá vào là:
  40*25*140,5=140500(cm3)
  Thể tích hòn đá là:
  140500-90000=50500(cm3)
  Vậy thể tích hòn đá là 50500 cm3

  0
  2021-09-06T03:38:02+00:00

  Sửa đề:

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 25 cm. Người ta đổ nước vào bể thì mức nước cao 9 dm. Khi thả một hòn đá vào trong bể đó, nước có độ cao 140,5 cm. Tính thể tích hòn đá đó.

  Đáp án:

  Thể tích hòn đá là `50500cm^3`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: `9dm=90cm`

  Thể tích bể nước là:

       `40xx25xx90=90000(cm^3)`

  Chiều cao hòn đá là:

       `140,5-90=50,5(cm)`

  Thể tích hòn đá là:

       `40xx25xx50,5=50500(cm^3)`

            Đáp số: `50500cm^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )