1 bể nước inox hình trụ , cao 1 ,75m diện tích đáy là 0,32m vuông. Hỏi bể nước đựng được bao nhiêu m khối nước ( bỏ qua bề dày của bể nước)

Question

1 bể nước inox hình trụ , cao 1 ,75m diện tích đáy là 0,32m vuông. Hỏi bể nước đựng được bao nhiêu m khối nước ( bỏ qua bề dày của bể nước)

in progress 0
Iris 2 giờ 2021-10-08T18:04:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-08T18:06:07+00:00

    Thể tích bể:

    $V=Sh=1,75.0,32=0,56(m^3)$

    Vậy bể nước chứa được tối đa $0,56m^3$ nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )