1. Biết giá 1 cái áo nhập về là 80.000 đồng và ra bán với giá 96.000 đồng. Hỏi đã lãi bao nhiêu phần trăm? 2. Thương của 2 số là 1, tích 2 số đó là 0,

Question

1.
Biết giá 1 cái áo nhập về là 80.000 đồng và ra bán với giá 96.000 đồng. Hỏi đã lãi bao nhiêu phần trăm?
2.
Thương của 2 số là 1, tích 2 số đó là 0,49. Tìm 2 số đó.
3.
Một vườn rau hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông có cạnh 8m. Tính diện tích vườn rau. Biết rằng chiều dài dài hơn chiều rộng 4m.
4.
Hai tỉnh A và B cách nhau 105km, một người khởi hành từ A bằng xe máy với vận tốc 42km/h. Hỏi người đó muốn đến B lúc 11h thì phải khởi hành từ A lúc mấy h?

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-08T14:07:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:09:41+00:00

  1. Giá bán chiếm số % là:

  96.000÷80.000= 1,2= 120%.

  Của hàng lãi số % là:

  120% – 100%= 20%.

                   Đáp số: 20%.

  2.  Xin lỗi bn, bài này mik không biết làm.

  3.  Chu vi của ao cá là:

          8×4= 32(m).

  Vậy chu vi của vườn rau là: 32m.

  Nửa chu vi vườn rau là:

  32÷2= 16(m).

  Chiều dài vườn rau là:

  (16+4)÷2= 10(m).

  Chiều rộng vườn rau là:

  16-10= 6(m).

  Diện tích vườn rau là:

  10×6= 60(m²).

             Đáp số: 60m².

  4. Thời gian để người đó đi hết quãng đường AB là:

  105÷42= 2,5 giờ= 2 giờ 30 phút.

  Để đến B lúc 11h thì khởi hành lúc số giờ là:

  11 giờ – 2 giờ 30 phút= 8 giờ 30 phút.

                          Đáp số: 8 giờ 30 phút.

  0
  2021-09-08T14:09:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/ số tiền lãi cho một cái áo là:

  96000-80000=16000 (đồng)

  phần trăm lãi cho một cái áo là:

  $\frac{16}{80}$ .100% = 20%

  2/ Gọi 2 số cần tìm là a, b

  do thương của 2 số bằng 1  nên:

         a:b=1

  ⇒ a=b

  Lại có tích 2 số là 0,49 nên:

         a x b =0,49

  hay  a x a =0,49

  ⇒    a=0,7

  ⇒    b=0,7

  3/ Gọi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là: a, b  (a>b)

  Vì chu vi HCN = chu vi HV nên chu vi HCN là : 

                 8.4=32 (m)

  Hay  2(a+b)=32 (*)

  Lại có:  a-b =4

          ⇒ a=4+b 

  Thay a=4+b vào (*) ta có:

        2(4+b+b)=32 

  ⇒8+4b=32

  ⇒ 4b = 24

  ⇒   b=6

  ⇒  a=10

  Vậy chiều dài là 10m chiều rộng là 6m

  4/  Thời gian người đó đi từ A đến B là:

   105:42=2,5 (giờ)

  Vậy muốn đến B lúc 11h thì phải khởi hành từ A lúc:

  11-2,5=8,5 (giờ)=8 giờ 30 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )