1) Biết ở 25°c độ tan của muối ăn bằng 36g. Tính khối lượng của dubg dịch muối ăn. 2) Hòa tan 45g NaCl vào 75g nước thu đc dung dịch muối ăn có nồng đ

Question

1) Biết ở 25°c độ tan của muối ăn bằng 36g. Tính khối lượng của dubg dịch muối ăn.
2) Hòa tan 45g NaCl vào 75g nước thu đc dung dịch muối ăn có nồng độ phần trăm là bao nhiêu
3) Nồng đọ phần trăm của 32g NaCl trong 2000g dung dịch
4) Trong 200g dung dịch Nacl thì có bao nhiêu gam NaCl, biết nồng độ phần trăm của dung dịch này là 0,09 %

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-04T14:35:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:36:41+00:00

  Đáp án:

  1,m=136g

  2,\(C\% NaCl = \)37,5%

  3,\(C\% NaCl = \)1,6%

  4, \({m_{NaCl}} = \)0,18g

  Giải thích các bước giải:

  1, 

  Giả sử có 100g nước

  \(\begin{array}{l}
  S = \dfrac{{{m_{NaCl}}}}{{{m_{{H_2}O}}}} \times 100\\
   \to {m_{NaCl}} = \dfrac{{100 \times 36}}{{100}} = 36g
  \end{array}\)

  Suy ra khối lượng của dung dịch muối ăn m= 36+100=136g

  2, \(C\% NaCl = \dfrac{{45}}{{45 + 75}} \times 100 = 37,5\% \)

  3, \(C\% NaCl = \dfrac{{32}}{{2000}} \times 100 = 1,6\% \)

  4, \({m_{NaCl}} = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}}} \times C\% }}{{100\% }} = \dfrac{{200 \times 0,09}}{{100}} = 0,18g\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )