1 bình đựng 4 bi xanh 5 bi đỏ 3 bi trắng Lấy ngẫu nhiên3 bi Tính xác suất biến cố Lấy3 bi đỏ Ít nhất 1 bi trắng 3 bi khác màu Nhiều nhất 2 bi xanh

Question

1 bình đựng
4 bi xanh 5 bi đỏ 3 bi trắng
Lấy ngẫu nhiên3 bi
Tính xác suất biến cố
Lấy3 bi đỏ
Ít nhất 1 bi trắng
3 bi khác màu
Nhiều nhất 2 bi xanh

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-24T20:26:49+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:28:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   n(∩)=220

  (ít nhất 1 bi trắng)  n(A)=3C1*4C2+3C1*5C2+3C3+3C2*4C1+3C2*5C1+3C1*4C1*5C1=136

                                  P(A)=34/55

  (3 bi khác màu)       n(B)=3C1*4C1*5C1=60

                                  P(B)=3/11

  (nhiều nhất 2 bi xanh)           n(C)=4C2*3C1+4C2*5C1+4C1*3C2+4C1*5C2+4C1*3C1*5C1+3C1*5C2+3C2*5C1=205 

   P(C)=41/44

  |looking forward to helping you|

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )