1 bình ête, 1 bình rượu và 1 bình nc cùng có V là 1lit ở 0 độC, khi nung nóng cả 3 bình lên đến 50 độC thì ta thấy mực chất lỏng trong 3 bình đó lần l

Question

1 bình ête, 1 bình rượu và 1 bình nc cùng có V là 1lit ở 0 độC, khi nung nóng cả 3 bình lên đến 50 độC thì ta thấy mực chất lỏng trong 3 bình đó lần lượt chỉ các giá trị là 1080cm khối, 1058cm khối và 1012cm khối. hỏi độ tăng V của chúng là bao nhiêu. từ đó suy ra trong ba chất đó chất nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn. hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
PLEASE. HELP ME

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-07-11T13:30:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:32:09+00:00

  Xin lỗi bạn mình cần điểm ạ ????

  0
  2021-07-11T13:32:42+00:00

  Đáp án:đọ tăng V của êtê : 1080:50=21,6

  Độ tăng V của rượu :1058:50=21,16

  Độ tăng V của nước :1013:50=20,26

   => êtê giãn nở nhiều nhất

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )