1 bình kính chứa oxi ở nhiệt độ 20độC và áp suất là 2bar . Hỏi khi nhiệt độ trong bình là 40độC thì áp suất trog bình là bao nhiêu.biết thể tích của b

Question

1 bình kính chứa oxi ở nhiệt độ 20độC và áp suất là 2bar . Hỏi khi nhiệt độ trong bình là 40độC thì áp suất trog bình là bao nhiêu.biết thể tích của bình k đổi

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-11T08:40:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:42:08+00:00

  Đáp án:

  \({p_2} = 2,14bar\)

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình đẳng tích, ta có:

  \(\dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow \dfrac{2}{{20 + 273}} = \dfrac{{{p_2}}}{{40 + 273}} \Rightarrow {p_2} = 2,14bar\)

  0
  2021-07-11T08:42:18+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `p ~~ 2,14` $(bar)$

  Giải thích các bước giải:

  Trạng thái của lượng khí Oxi ban đầu:

          $\begin{cases}V_0\\p_0 = 2 (bar)\\T_0 = 273 + 20 = 293 (K)\\\end{cases}$

  Trạng thái của lượng khí Oxi sau khi biến đổi:

          $\begin{cases}V = V_0\\p (bar)\\T = 273 + 40 = 313 (K)\\\end{cases}$

  Áp dụng định luật Sác – lơ:

          `p_0/T_0 = p/T`

  `<=> 2/293 = p/313`

  `<=> p = 626/293 ~~ 2,14` $(bar)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )