1) Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có tất cả bao nhiêu người?

Question

1) Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có tất cả bao nhiêu người?

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-09T03:29:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:30:54+00:00

  Vì mỗi người con trai có một em gái nên số anh em trong gia đình đó là:

  6 + 1 = 7 (người)

  Số người của gia đình đó là:

  2 + 7 = 9 (người)

  Đáp số: 9 người

  NHỚ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA !!!

  #chucbanhoctot

   

  0
  2021-10-09T03:31:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trong gia đình đó có số còn gái là:

  6 × 2 = 12 ( con )

  Trong gia đình đó có tất cả số người là

  12 + 2 = 14 ( người )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )