1) Bỏ một khối kim loại hình trụ và bình chia độ đựng nước. Nước trong bình dâng lên thêm 10 ml. Tính trọng lượng riêng của kim loại, biết trọng lượng

Question

1) Bỏ một khối kim loại hình trụ và bình chia độ đựng nước. Nước trong bình dâng lên thêm 10 ml. Tính trọng lượng riêng của kim loại, biết trọng lượng của khối kim loại đó là 80 g
2) Tính được thể tích vật rắn không thấm nước. Chú ý cách đổi đơn vị

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-08-07T20:48:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:50:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

  câu 1:     tóm tắt:

                   V= 10ml= 0,00001m3

                     m= 80g= 0,08kg

                      d= ?N/m3

  giải:

  Thể tích của khối kim loại chính là thể tích nước trong bình dâng lên.

  trọng lượng của khối kim loại là:

  P= 10.m= 10. 0,08= 0,8 (N)

  trọng lượng riêng của khối kim loại là:

  d=P:V=0,8:0,00001= 80000 (N/m3)

   

  0
  2021-08-07T20:50:09+00:00

  1. GIẢI:

  Đáp án:

  d=80000N/m²

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của khối kim loại chính bằng thể tích nước trong bình dâng lên:

  V=10ml=0,00001m3

  Trọng lượng của khối kim loại là:

  P=10m=10.0,08=0,8N

  Trọng lượng riêng của khối kim loại là:

  2. – Muốn đo thể tích của vật rắn không thấm nước và chìm trong nước ta có thể dùng bình chia độ hoặc dùng bình tràn. … Khi đó thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vậtThể tích của vật được tính bằng công thức: Vvật = V2 – V1. Trong đó: V1 là thể tích của nước khi chưa thả vật vào trong bình chia độ.

  – Chú ý

  Khi đo thể tích của vật không thấm nước và chìm được trong nước thì ta cần chú ý:

  + Nếu vật nhỏ hơn bình chia độ thì ta nên dùng bình chia độ chứ không nên dùng bình tràn để việc thực hiện đơn giản và chính xác.

  + Nếu vật lớn hơn bình chia độ thì ta phải dùng bình tràn, tất nhiên cũng phải dùng thêm bình chia độ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )