1. Bộ nào dưới đây thuộc Lớp thú? Bộ Linh trưởng Bộ Ăn sâu bọ Bộ Cá heo Tất cả các phương án còn lại đều đúng 2.Trong chương trinh Sinh học 7, số lượn

Question

1. Bộ nào dưới đây thuộc Lớp thú?
Bộ Linh trưởng
Bộ Ăn sâu bọ
Bộ Cá heo
Tất cả các phương án còn lại đều đúng
2.Trong chương trinh Sinh học 7, số lượng bộ thuộc lớp Thú đã được học là?
6
7
8
9

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-05T00:54:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:56:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Bộ nào dưới đây thuộc Lớp thú?

  Bộ Linh trưởng

  Bộ Ăn sâu bọ

  Bộ Cá heo

  Tất cả các phương án còn lại đều đúng

  2.Trong chương trinh Sinh học 7, số lượng bộ thuộc lớp Thú đã được học là?

  6

  7

  8

  9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )