1:Bổ túc và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản ứng, nếu có)? 1) Fe2O3 + H2 ? + ? 2) ?

Question

1:Bổ túc và cân bằng phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào (ghi điều kiện phản ứng, nếu có)?
1) Fe2O3 + H2 ? + ?
2) ? + H2O H3PO4
3) Na + H2O ? + ?
4) P + O2 ?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-25T21:37:53+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:39:03+00:00

  Cậu tham khảo nhé:>

  1) Fe2O3 + 3H2 -to-> 2Fe+ 3H2O. Phản ứng thế

  2) P2O5+ 3H2O-> 2H3PO4. Phản ứng hóa hợp

  3)2Na+ 2H2O-> 2NaOH+ H2↑. Phản ứng thế

  4) 4P+5O2-to> 2P2O5. Phản ứng hóa hợp
  Chúc cậu hc tốt, cho tớ 5 sao và ctlhn nha:>
  #Alex_Armanto_Siro :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )