1.Bộăn thịt có mấy đặc điểm nào sau đây thích nghi với chế độăn thịt? -Răng nanh phát dài, nhọn, sắc -Răng cửa ngắn, sắc -Phát hiện mồi bằng sóng siêu

Question

1.Bộăn thịt có mấy đặc điểm nào sau đây thích nghi với chế độăn thịt?
-Răng nanh phát dài, nhọn, sắc
-Răng cửa ngắn, sắc
-Phát hiện mồi bằng sóng siêu âm
-Bàn chân có nệm thịt dày
-Chân có vuốt sắc
-Khứu giác kém phát triển
-Thịgiác kém phát triển
A.4 B.5 C.6 D.7
2.Phát biểu nào sau đây là sai về bộăn sâu bọ?
A.Các răng nhọn
B.Không có răng nanh
C.Khứu giác phát triển
D.Thịgiác kém phát triển
3.Phát biểunào sau đây là sai về bộgặm nhấm?
A.Răng cửa lớn, dài
B.Không có răng nanh
C.Răng nanh dài nhọn, sắc
D.Có khoảng trống hàm
4.Động vật nào có tuyến hôi ở 2 bên sườn?
A.Hổ B.Mèo C. chuột chũi D.Chuột chù
5.Đại diệnnào sau đây thuộc bộ ăn sâu bọ?
A.Chuột đồng B.Sóc C.Chuột chũi D.Chuột túi
6.Có bao nhiêu đại diệnsau thuộc bộgặm nhấm?
-Chuột đồng
-Sóc
-Chuột chũi
-Chuột túi
-Chuột chù
-Dơi
-Mèo
A.2 B.4 C.6 D.7
7.Có bao nhiêu đại diện sau thuộc bộăn thịt?
-Cá Voi Sát thủ
-Cá mập trắng
-Gấu
-Mèo
-Dơi
-Chó
-Cá sấu
A.3 B.4 C.5 D.6
8.Bộ gặm nhấm ăn như thếnào?
A.Cắn xé mồi bằng răng nanh và nghiền bằng răng hàm
B.Cắn xé mồi bằng răng cửa rồi nuốt chửng
C.Bào nhỏthức ăn bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa, xé thức ăn bằng răng nanh và nghiền nhỏbằng răng hàm
D.Bào nhỏthức ăn bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa,và nghiền nhỏbằng răng hàm
9.Có mấy đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới đất tìm mồi?
-ThịGiác phát triển
-ThịGiác kém phát triển
-Khứu giác phát triển
-Có nhiều lông xúc giác trên mõm
-Khứu giác kém phát triển
-Răng nanh dài, sắc nhọn
-Các răng nhọn
A.2 B.4 C.6 D.7
10.Bộnào có sốlượng loài lớn nhất trong lớp Thú?
A.Bộ thú Túi B.BộDơi C.Bộgặm nhấm D.Bộăn thịt

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-10-28T15:11:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:12:52+00:00

  Đáp án:

  1.Bộăn thịt có mấy đặc điểm nào sau đây thích nghi với chế độăn thịt?

  -Răng nanh phát dài, nhọn, sắc

  -Răng cửa ngắn, sắc

  -Phát hiện mồi bằng sóng siêu âm

  -Bàn chân có nệm thịt dày

  -Chân có vuốt sắc

  -Khứu giác kém phát triển

  -Thịgiác kém phát triển

  A.4 B.5 C.6 D.7

  2.Phát biểu nào sau đây là sai về bộăn sâu bọ?

  A.Các răng nhọn

  B.Không có răng nanh

  C.Khứu giác phát triển

  D.Thịgiác kém phát triển

  3.Phát biểunào sau đây là sai về bộgặm nhấm?

  A.Răng cửa lớn, dài

  B.Không có răng nanh

  C.Răng nanh dài nhọn, sắc

  D.Có khoảng trống hàm

  4.Động vật nào có tuyến hôi ở 2 bên sườn?

  A.Hổ B.Mèo C. chuột chũi D.Chuột chù

  5.Đại diệnnào sau đây thuộc bộ ăn sâu bọ?

  A.Chuột đồng B.Sóc C.Chuột chũi D.Chuột túi

  6.Có bao nhiêu đại diệnsau thuộc bộgặm nhấm?

  -Chuột đồng

  -Sóc

  -Chuột chũi

  -Chuột túi

  -Chuột chù

  -Dơi

  -Mèo

  A.2 B.4 C.6 D.7

  7.Có bao nhiêu đại diện sau thuộc bộăn thịt?

  -Cá Voi Sát thủ

  -Cá mập trắng

  -Gấu

  -Mèo

  -Dơi

  -Chó

  -Cá sấu

  A.3 B.4 C.5 D.6

  8.Bộ gặm nhấm ăn như thếnào?

  A.Cắn xé mồi bằng răng nanh và nghiền bằng răng hàm

  B.Cắn xé mồi bằng răng cửa rồi nuốt chửng

  C.Bào nhỏthức ăn bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa, xé thức ăn bằng răng nanh và nghiền nhỏbằng răng hàm

  D.Bào nhỏthức ăn bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa,và nghiền nhỏbằng răng hàm

  9.Có mấy đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới đất tìm mồi?

  -ThịGiác phát triển

  -ThịGiác kém phát triển

  -Khứu giác phát triển

  -Có nhiều lông xúc giác trên mõm

  -Khứu giác kém phát triển

  -Răng nanh dài, sắc nhọn

  -Các răng nhọn

  A.2 B.4 C.6 D.7

  10.Bộnào có sốlượng loài lớn nhất trong lớp Thú?

  A.Bộ thú Túi B.BộDơi C.Bộgặm nhấm D.Bộăn thịt

   

  0
  2021-10-28T15:13:36+00:00

  Đáp án:

   câu 1 a

  câu 2 d

  câu 3 c

  câu 4c

  câu 5 c

  câu 6b

  câu 7 d

  câu 8d

  câu 9b

  câu 10d

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )