1.Các bộ máy nhà nước đc tổ chức ntn 2.qua n.dung luật hồng đức có tác dụng gì cho đất nước 3.T/sao phải bảo vệ quyền lợi phụ nữ và giai cấp thống trị

Question

1.Các bộ máy nhà nước đc tổ chức ntn
2.qua n.dung luật hồng đức có tác dụng gì cho đất nước
3.T/sao phải bảo vệ quyền lợi phụ nữ và giai cấp thống trị thời Lê sơ

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-07-21T01:48:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T01:50:25+00:00

    Câu 1

    Thông thường trong bộ máy nhà nước nói chung bao gồm ba loại cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. Cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )