1. Các câu sau vi phạm phương châm hội thoại nào ? a) Cô ấy là một người phụ nữ tài sắc b) Đêm qua cầu gãy c) Làng tôi là làng chài ven sông d

Question

1. Các câu sau vi phạm phương châm hội thoại nào ?
a) Cô ấy là một người phụ nữ tài sắc
b) Đêm qua cầu gãy
c) Làng tôi là làng chài ven sông
d) Nói đồng quan sang đồng rậm
e) Học xong nhớ đi ra của trước.
HỨA VOTE 5* VÀ CTLHN

in progress 0
Valerie 1 tuần 2021-12-04T00:08:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:09:24+00:00

  a) Phương châm về chất.

  b) Phương châm cách thức.

  c) Phương châm về lượng.

  d) Phương châm quan hệ.

  e) Phương châm cách thức.

  0
  2021-12-04T00:09:34+00:00

  1. Các câu sau vi phạm phương châm hội thoại nào ?

  a) Cô ấy là một người phụ nữ tài sắc.

  `=>` Phương châm về chất.

  b) Đêm qua cầu gãy.

  `=>` Phương châm cách thức.

  c) Làng tôi là làng chài ven sông.

  `=>` Phương châm về lượng.

  d) Nói đồng quan sang đồng rậm.

  `=>` Phương châm quan hệ.

  e) Học xong nhớ đi ra của trước.

  `=>` Phương châm cách thức.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )