1:các loại khóng sản vùng đông nam bộ? 2:nêu các ngành công nghiệp của đong nam bộ dựa trên thế mạnh có sẵn về thiên nhiên? 3:kể tên trung tâm công ng

Question

1:các loại khóng sản vùng đông nam bộ?
2:nêu các ngành công nghiệp của đong nam bộ dựa trên thế mạnh có sẵn về thiên nhiên?
3:kể tên trung tâm công nghiệp trọng điểm theo thứ tự nhỏ dần của vugf đông nam bộ ?

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-07-30T08:09:40+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T08:11:25+00:00

    1)dầu mỏ, khí tự nhiên, sét cao lanh
    2) công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực thực phẩm
    3)Biên Hòa, Vũng Tàu và TP.HCM

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )