1: Cách sử dụng kính hiển vi 2:Có mấy loại rễ chính?nêu đặc điểm của mỗi loại rễ?lấy 2vd cho mỗi loại rễ 3:lông hút làm nhiệm vụ j?

Question

1: Cách sử dụng kính hiển vi
2:Có mấy loại rễ chính?nêu đặc điểm của mỗi loại rễ?lấy 2vd cho mỗi loại rễ
3:lông hút làm nhiệm vụ j?

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-16T05:11:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:12:07+00:00

  Cách sử dụng kính hiển vi :

  – Điều chinh anh sang bàng gương phản chiếu ánh sáng 

  -Đạt và cố đinh tiêu bản trên bàn kính 

  -Sử dung hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu

  CÂU 2: 

  2 Loại : rễ cọc ; rễ chùm 

  rễ cọc gồm các rễ cái và rễ con 

  rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân

  rễ cọc VD Cây bưởi ; cải

  rễ chùm VD Cây tỏi ; lúa 

  CÂU 3 :

  LÔNG HÚT ; HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG HÒA TAN 

   

  0
  2021-08-16T05:12:10+00:00

  Đáp án:

   

  Câu 1:

  B1 : Điều chỉnh ánh sáng

  B2 : Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp giữ

  B3 : Mắt nhìn vào vật kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ cho đến khi vật kính sát tiêu bản

  B4 : Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại cho đến khi thấy vậy cần quan sát

  B5 : Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để thấy vật rõ nhất

  Câu 2 :

  Có 2 loại rẽ chính đó là rễ cọc và rễ chùm

  Rễ cọc : gồm rễ cái to khỏe, đâm sâu dưới đất, và nhiều rễ con mọc xiên. ( vd : cây xoài, cây cam, cây bưởi, cây mít,..)

  Rễ chùm : gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc từ gốc thân. ( vd : cây hành, cây lúa,  cây mướp …)

  Câu 3 :

  Lông hút có chúc vụ là hút nước và muối khoáng hòa tan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )