1 cái hộp hình lập phương cs chu vi đáy 10,4 dm.tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó mk sẽ vote 5* cho ai trả lời nhanh

Question

1 cái hộp hình lập phương cs chu vi đáy 10,4 dm.tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đó
mk sẽ vote 5* cho ai trả lời nhanh

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-11-26T11:36:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:38:28+00:00

  Cạnh hình lập phương là:

  $10,4 : 4= 2,6 (dm)$ 

  Diện tích một đáy là:

  $2,6 \times 2,6= 6,76 (dm^2)$ 

  Diện tích xung quanh hình lập phương là:

  $6,76 \times 4= 27,04 (dm^2)$ 

  Diện tích toàn phần hình lập phương là:

  $6,76 \times 6= 40,56 (dm^2)$ 

  Đáp số: $S_{xq}= 27,04dm^2; S_{tp}= 40,56dm^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )