1 cần cẩu làm việc với công suất 2,5w trong thời gian 15 giây để nâng 1 vật chuyển động đều lên độ cao 10m a tính công cần thực hiện b tính trọng lượ

Question

1 cần cẩu làm việc với công suất 2,5w trong thời gian 15 giây để nâng 1 vật chuyển động đều lên độ cao 10m
a tính công cần thực hiện
b tính trọng lượng của vật

in progress 0
Mackenzie 14 phút 2021-09-21T02:12:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:14:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Công suất phải là $P_{cs}$ = 2,5kW chứ bạn?

   a.  Vì $P_{cs} = \frac{A}{t}$ nên $A = P_{cs}.t$ 

  Công mà cần cẩu thực hiện là: 

  A = 2500. 15 = 37 500J 

  b. Ta có: A = P.h nên $P = \frac{A}{h}$ 

  Trọng lượng của vật là: 

  $P = \frac{37500}{10}$ = 3750W.

  0
  2021-09-21T02:14:58+00:00

  Đáp án:

  a) Công mà cần cẩu thực hiện là: 

    A = P . t = 2500. 15 = 37 500 (J)

  b) Trọng lượng của vật là: 

    P = A / h = 37500 / 10 = 3750 (W)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )