1 câu nào đúng A . ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động sinh sảnvà sinh trưởng của động vật B. Thực vật có tính hưởng sáng 2 Động vật nào biến nhiệt A. Cá

Question

1 câu nào đúng
A . ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động sinh sảnvà sinh trưởng của động vật
B. Thực vật có tính hưởng sáng
2 Động vật nào biến nhiệt
A. Cá sấu ếch , giun
B, thằn lằng, cá chép, tắt kè
C. Cá voi cá heo , chim bồ câu, mèo
D , cá rô phi tôm đồng, cá thu
3 đv hằng nhiệt
A, Cá sấu ếch , giun
B cá voi cá heo hải cẩu
C chim sẻ chim bồ câu , cánh cụt
D karugu, đườn ươi, gà gô
Nhiệt đồ ảnh hưởng đến đời sống thực vật thế nào??? ?mong trả lời ạ

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-08T17:40:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:41:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1,a

  2,a

  3,d

  4,

  Nhiệt đồ ảnh hưởng đến đời sống thực vật :

  + Đối với thực vật, nhiệt độ có ảnh hưởng đến hình thái, chức năng sinh lý và khả năng sinh sản. …

  + Hoặc ở những vùng ôn đới về mùa đông cây có hiện tượng rụng lá nhờ đó hạn chế diện tích tiếp xúc với không khí lạnh; cây hình thành lên các vảy bảo vệ chồi, các lớp bần phát triển để cách nhiệt

  0
  2021-10-08T17:41:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 câu nào đúng
  A . ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động sinh sảnvà sinh trưởng của động vật
  B. Thực vật có tính hưởng sáng
  2 Động vật nào biến nhiệt
  A. Cá sấu ếch , giun
  B, thằn lằng, cá chép, tắt kè
  C. Cá voi cá heo , chim bồ câu, mèo
  D , cá rô phi tôm đồng, cá thu
  3 đv hằng nhiệt
  A, Cá sấu ếch , giun
  B cá voi cá heo hải cẩu
  C chim sẻ chim bồ câu , cánh cụt
  D karugu, đườn ươi, gà gô
  +) Câu cuối
  Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái của thực vật
  Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới các hoặt động sinh lý của cây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )