1. Câu nói: ” Dân ta phải biết sử ta Cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?

Question

1. Câu nói: ” Dân ta phải biết sử ta
Cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam.”
Là câu nói của ai?

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-11-24T20:01:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T20:02:36+00:00

  Câu nói:

  ” Dân ta phải biết sử ta

  Cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam.”

  – Là câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh

  0
  2021-11-24T20:02:41+00:00

  Hồ Chí Minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )