1, cấu trúc chung của máy tính? giải thích các bộ phận chức năng của máy tính?

Question

1, cấu trúc chung của máy tính? giải thích các bộ phận chức năng của máy tính?

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-07-25T22:14:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:16:50+00:00

  Cấu trúc chung của máy tính gồm: bộ xử lí trung tâm; thiết bị vào và thiết bị ra (thường được gọi chung là thiết bị vào/ra), ổ đĩa cứng và bộ nhớ.

  bộ nhớ gồm hai loại: bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

  Bộ nhớ trong được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc.

  Bộ nhớ ngoài được dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu. Thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài không bị mất đi khi ngắt điện.

  0
  2021-07-25T22:16:51+00:00

  1. Cấu trúc chung của máy tính điện tử Von Neumann gồm những bộ phận nào?

  => Cấu trúc chung của máy tính điện tử von Neumann gồm những bộ phận:

  bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra, bộ nhớ.

  > Chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính là: bộ nhớ gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. 

  – Bộ nhớ trong: (Ram, Rom), dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính đang làm việc.

  – Bộ nhớ ngoài: dùng để lưu chương trình và dữ liệu lâu dài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )