1 cấy trai lầy ngọc thực hiện trong gian đoạn nào 2 kỹ thuật nuôi trai lấy ngọc gồm mấy gian đoạn 3 tiêu chuẩn chọn trai nuối cấy ngọc 4 làm thế nào

Question

1 cấy trai lầy ngọc thực hiện trong gian đoạn nào
2 kỹ thuật nuôi trai lấy ngọc gồm mấy gian đoạn
3 tiêu chuẩn chọn trai nuối cấy ngọc
4 làm thế nào tính đc tuổi chai
5làm thế nào để mở vở chai nguyên liệu
6 nêu kỹ thuật cắt mô TB màng áo
7 nêu kĩ thuật cấy màng áo
8 nêu kỹ thuật cấy nhân
bài về ngọc trai

in progress 0
Jasmine 1 giờ 2021-09-08T13:41:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:42:06+00:00

  Đáp án:

   – Khi trai ngậm miệng lại

  – 3 giai đoạ 

  – Già và chắc

  – theo tuần

  – dam lam

  – 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )