1 chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình chuyển động là x=40-20t (x tính =km,t tính =h) với gốc tg là lúc vật bắt đầu chuyển động thẳng đề

Question

1 chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình chuyển động là x=40-20t (x tính =km,t tính =h) với gốc tg là lúc vật bắt đầu chuyển động thẳng đều
a. hãy cho biết chiều chuyển động so với chiều dương của trục tọa độ và tốc độ chuyển động của vật.
b. tính quãng đường đi được của vật từ lúc t=2h đến lúc t = 10h
c. tìm tọa độ của vật lúc t=2h
d. lúc nào vật có toah độ -5km

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-04T08:42:03+00:00 1 Answers 903 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T08:43:59+00:00

  Đáp án:

  Phương trình chuyển động: $x = 40 – 20t$ 

   a. Vật chuyển động ngược chiều dương với chiều dương của trục toạ độ. 

  Tốc độ chuyển động của vật $v = 20km/h$ 

  b. Với t = 2 ta có: 

         $x_2 = 40 – 20.2 = 0 (km)$ 

         $x_{10} = 40 – 20.10 = – 160 (km)$ 

  Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian này là: 

     $\Delta x = |x_2 – x_{10}| = |0 – (- 160)| = 160 (km)$ 

  c. Toạ độ của vật khi t = 2h là: 

       $x_2 = 40 – 20.2 = 0 (km)$ 

  d. Vật có toạ độ $x = – 5km$ khi: 

    $- 5 = 40 – 20t \to 20t = 45 \to t = \dfrac{45}{20} = 2,25 (h)$ 

  Vậy vật có toạ độ $x = – 5km$ khi nó chuyển động được 2,25h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )