1 chất điểm chuyển động tròn đều , quay đc 30 vòng trong t/gian 1 phút. Chu kỳ quay của chất điểm là: A :4s B:2s C:1s D:1/2s

Question

1 chất điểm chuyển động tròn đều , quay đc 30 vòng trong t/gian 1 phút. Chu kỳ quay của chất điểm là:
A :4s
B:2s
C:1s
D:1/2s

in progress 0
Valentina 6 ngày 2021-12-03T21:56:38+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:58:14+00:00

  Đáp án:

  quy đổi: 1 phút = 60 giây

  1 chất điểm chuyển động tròn đều qua đc 30 vòng trong 60 giây

  theo công thức ta tính:

  30 : 60 = 0,5 = $\frac{1}{2}$ (s)

  đáp số: $\frac{1}{2}$ s

  Giải thích các bước giải:

  *công thức: $\frac{số | vòng | quay}{t/g |quay}$

  0
  2021-12-03T21:58:24+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

  30 . 1/2 = 60

  mà 1 phút = 60 giây

  vậy chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )