1 chất điểm đang chuyển động nhanh dần đều với v ban đầu 18km/h trong giây thứ 5 vật đi được quãng đường 5.9m a. tính gia tốc của vật b. tính quãng

Question

1 chất điểm đang chuyển động nhanh dần đều với v ban đầu 18km/h trong giây thứ 5 vật đi được quãng đường 5.9m
a. tính gia tốc của vật
b. tính quãng đường vật đi dc sau 10s

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-08-31T17:01:06+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:02:07+00:00

  Đáp án:

  a. a = 0,2m/s²

  b. Quãng đường đi được là 60m 

  Giải thích các bước giải:

  18km/h = 5m/s

  a. Gia tốc của vật là:

  $\begin{array}{l}
  {s_{s5}} = {s_{5s}} – {s_{4s}}\\
   \Leftrightarrow 5,9 = 5.5 + \dfrac{1}{2}.a{.5^2} – 5.4 – \dfrac{1}{2}.a{.4^2}\\
   \Leftrightarrow a = 0,2m/{s^2}
  \end{array}$

  b.  Quãng đường vật đi được sau 10s là:

  ${s_{5s}} = {v_o}.t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 5.10 + \dfrac{1}{2}.0,{2.10^2} = 60m$

  0
  2021-08-31T17:02:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)  $v_{0}$ = 18km/h = 5m/s

  s= 5,9m

  Gia tốc của vật (n=5)

  Δs = $S_{n}$ – $S_{n-1}$ 

   

  Δs = ( $v_{0}$ . n + $\frac{1}{2}$ a . $n^{2}$ ) -( $v_{0}$ . ( n-1)  + $\frac{1}{2}$ a . $(n-1)^{2}$ )

  Δs = $S_{5}$ – $S_{4}$

  5,9 = ( 5 . 5 + $\frac{1}{2}$ . a. $5^{2}$ ) – ( 5 . 4 + $\frac{1}{2}$ . a. $4^{2}$ )

  5,9 = ( 25 + $\frac{25}{2}$ a ) – ( 20 + 8a)

  5,9= 25+ $\frac{25}{2}$ a – 20-8a

  5,9 = 5 + $\frac{9}{2}$ a

  a =  0,2 m/$s^{2}$ 

  b) quãng đường vật đi dc sau 10s

   s= $v_{0}$ . t + $\frac{1}{2}$ a . $t^{2}$ 

     = 5 . 10 + $\frac{1}{2}$ .  0,2 . $10^{2}$ 

     = 60m

  Chúc bạn học tốt, Vote cho mình 5 sao và câu trả lời hay nhất. Cảm ơn bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )