1/Chất khí trong xilanh có áp suất là 0,8.10^5 Pa và nhiệt độ 50ºC .Khi giảm thể tích của khối khí 5 lần thì áp suất tăng lên đến 7.10^5 Pa .Tìm nhiệt

Question

1/Chất khí trong xilanh có áp suất là 0,8.10^5 Pa và nhiệt độ 50ºC .Khi giảm thể tích của khối khí 5 lần thì áp suất tăng lên đến 7.10^5 Pa .Tìm nhiệt độ ở cuối quá trình.
2/Một chất khí có thể tích 10 lít ,áp suất là 2atm ,nhiệt độ là 27ºC .Phải đun nóng chất khí đến nhiệt độ bao nhiêu để thể tích tăng 2 lần và áp suất tăng thêm 13?
Mn giúp mình với,11h trưa nay nộp r ạ xx

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-06T15:19:15+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:20:52+00:00

  Đáp án:

  1. Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{{{7.10}^5}.\frac{V}{5}}}{{T’}} = \frac{{0,{{5.10}^5}.V}}{{50 + 273}} \Rightarrow T’ = 904,{4^o}K\]

  Nhiệt độ cuối quá trình là 904,4 độ K

  2.Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{\left( {2 + 13} \right).2V}}{{T’}} = \frac{{2.V}}{{27 + 273}} \Rightarrow T’ = {1500^o}K\]

  Vậy cần nung nóng lên 4500 độ K

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )