1)chất nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất?CH2=CH-CH2-CH3, CH2=CH-CH3, CH2=C(CH3)2, CH3-CH=CH-CH3

Question

1)chất nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất?CH2=CH-CH2-CH3, CH2=CH-CH3, CH2=C(CH3)2, CH3-CH=CH-CH3

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-16T12:27:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:29:16+00:00

  $CH_3-CH=CH-CH_3$ 

  Phân tử but-2-en đối xứng nên chỉ tạo 1 sản phẩm cộng HX.

  0
  2021-10-16T12:29:35+00:00

  Đáp án:CH3-CH=CH-CH3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )