1) Cho 1 vật rơi từ độ cao 15 cm xuống mặt đất Lấy g = 10m/s² a) Tính thế năng của vật biết m = 2 kg b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất c) Tìm vị t

Question

1) Cho 1 vật rơi từ độ cao 15 cm xuống mặt đất
Lấy g = 10m/s²
a) Tính thế năng của vật biết m = 2 kg
b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất
c) Tìm vị trí của vật mà Wđ = Wt
2) Một lượng khí được nén đẳng nhiệt làm thể tích giảm mực nước . Hỏi áp suất thay đổi như thế nào?

in progress 0
Savannah 23 phút 2021-09-09T14:34:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:35:52+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  a.{{\rm{W}}_{t\max }}=3J\\
  b.{v_{\max }} = \sqrt 3 m/s\\
  c.h = 0,075m\\
  2.{p_2} = 2{p_1}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  1.

  a.

  Phải ghi thêm là tìm thế năng tại vị trí thả vật nha bạn

  \({{\rm{W}}_{t\max }} = mg{h_{\max }} = 2.10.15 = 3J\)

  b.

  Bảo toàn cơ năng:

  \(\begin{array}{l}
  {W_{t\max }} = {W_{d\max }} = \frac{1}{2}mv_{\max }^2 \Rightarrow 3 = \frac{1}{2}.2.v_{\max }^2\\
   \Rightarrow {v_{\max }} = \sqrt 3 m/s
  \end{array}\)

  c.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = {W_t} \Rightarrow {W_t} = \frac{W}{2} = \frac{{{W_{t\max }}}}{2} \Rightarrow mgh = \frac{{mg{h_{\max }}}}{2}\\
   \Rightarrow h = \frac{{{h_{\max }}}}{2} = \frac{{0,15}}{2} = 0,075m
  \end{array}\)

  2.

  Áp dụng định luật Bôi lơ Ma ri ốt:

  \({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow {p_1}{V_1} = \frac{{{V_1}}}{2}{p_2} \Rightarrow {p_2} = 2{p_1}\)

  Suy ra áp suất tăng lên 2 lần.

  0
  2021-09-09T14:36:13+00:00

  1) 

  $h_o=15cm=0,15m$

  a,

  $W_{t_o}= mgh_o=2.10.0,15=3(J)$ 

  b,

  $v= \sqrt{2gh}=\sqrt3 (m/s)$ 

  c, 

  $W_o= W_{t_o}= 3(J)$ 

  Tại vị trí $W_t= W_d$:

  $W= W_t+ W_d=2W_t= 2mgh= 2.2.10h=40h= 3(J)$ (bảo toàn cơ năng)

  $\Leftrightarrow h=0,075m=7,5cm$

  2) 

  Khí nén đẳng nhiệt nên áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

  Thể tích giảm nên áp suất tăng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )