1, Cho 19,5g Zn tác dụng hết vs dung dịch HCl lấy dư. a, Viết phản ứng hóa học xảy ra b, Tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc 2, Dẫn từ từ khí hiđro

Question

1, Cho 19,5g Zn tác dụng hết vs dung dịch HCl lấy dư.
a, Viết phản ứng hóa học xảy ra
b, Tính thể tích khí hiđro thu đc ở đktc
2, Dẫn từ từ khí hiđro thu đc ở thí nghiệm câu 1 qua 19,2g sắt(III) oxit. Tính khối lượng sắt thu đc bt hiệu suất phản ứng đạt 80%
MN ƠI GIÚP MIK VS
MIK SẮP THI R Ạ

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-16T07:32:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:33:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) 

  nZn=19,5:65=0,3 mol

  Zn+2hcl—>zncl2+h2

  0,3                           0,3        mol

  Vh2=0,3.22,4=6,72 lít

  2)

  nFe2o3=19,2:160=0,12 mol

  3h2+fe2o3—>3h2o+2fe

  ta có nh2<3nFe2o3

  suy ra fe2o3 dư

  h2 hết

  nH2 phản ứng =0,3.80%=0,24 mol

  nfe=nH2.2:3=0,16 mol

  mFe=0,16.56=8,96 gam

  0
  2021-07-16T07:33:40+00:00

  1)

  $n_{Zn}$ = $\frac{19.5}{65}$ = 0.3 (mol)

  a) $Zn_{}$ + $2HCl_{}$ → $ZnCl_{2}$ + $H_{2}↑$

  b) Theo PTHH, ta có: $n_{H_{2}}$ = $n_{Zn}$ = 0.3 (mol)

  ⇒ $V_{2(đktc)}$ = 0.3 × 22.4 = 6.72 (l)

  2) $n_{Fe_{2}O_{3}}$ = $\frac{19.2}{160}$ = 0.12 (mol)

                 $Fe_{2}$$O_{3}$ + $3H_{2}$ → $2Fe_{}$ + $3H_{2}$$O_{}$ 

  Bđ           : 0.12        0.3                            (mol)

  H=100% :  0.1 <— 0.3 —-> 0.2              (mol)

  H=80%   :  0.08      0.24      0.16            (mol)

  Sau pư  :  0.04      0.06      0.16           (mol)

  $m_{Fe}$ = 0.16 × 56 = 8.96 (g)         

  #Team HONKAI IMPACT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )