1,cho biết hình dạng,diện tích phần đất nổi việt nam?

Question

1,cho biết hình dạng,diện tích phần đất nổi việt nam?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-09-07T19:37:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:39:08+00:00

  Diện tích: Tổng diện tích: 331.690 km2
  Đất liền: 325.360 km2
  Biển: khoảng 1.000.000 km2

  Hình dạng: nước Việt Nam có hình chữ S, khoảng cách từ bắc tới nam là 1.650 km và vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây là 50 km.

  0
  2021-09-07T19:39:10+00:00

  Diện tích: $331690 km²$

  Đất liền: $325360 km²$

  Biển: $1000000km²$

  Hình dạng: Hình Chữ $S$

  Khoảng cách từ bắc tới nam là $1650km$ và vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây là $50 km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )