1. Cho các dãy số : -100 ; 105 ; 110; 115 ; 120 ;…..; 985 ; 990 ; 995. -102 ; 105 ; 108; 111; 114 ;….; 993 ; 996 ; 999 . a, Tính số số hạng của mỗ

Question

1. Cho các dãy số : -100 ; 105 ; 110; 115 ; 120 ;…..; 985 ; 990 ; 995.
-102 ; 105 ; 108; 111; 114 ;….; 993 ; 996 ; 999 .
a, Tính số số hạng của mỗi dãy số trên
b, Có bao nhiêu số có mặt ở cả 2 dãy số đã cho

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-09T02:35:31+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:36:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Dãy số `A={100; 105 ; 110; 115 ; 120 ;…..; 985 ; 990 ; 995.}`

  Có số số hạng là: `(995-100):5+1=180\ (số)`

  Dãy số `B={102 ; 105 ; 108; 111; 114 ;….; 993 ; 996 ; 999 .}`

  Có số số hạng là: `(999-102):3+1=300\ (số)`

  0
  2021-08-09T02:37:06+00:00

  a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )