1;Cho các oxit CO,K2O,CaO,CO2,Na2O,FeO,CuO,Al2O3,SO2,SO3 a:phân loại thành oxit axit,bazo,trung tính,lưỡnứg tính b:oxit td vs nước c:td v

Question

1;Cho các oxit CO,K2O,CaO,CO2,Na2O,FeO,CuO,Al2O3,SO2,SO3
a:phân loại thành oxit axit,bazo,trung tính,lưỡnứg tính
b:oxit td vs nước
c:td vs NaOH
dCacs oxit td vs nhau

in progress 0
Faith 5 ngày 2021-12-05T16:49:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T16:51:06+00:00

  a, 

  – Oxit axit: CO2, SO2, SO3 

  – Oxit bazơ: K2O, CaO, Na2O, FeO, CuO

  – Oxit trung tính: CO 

  – Oxit lưỡng tính: Al2O3 

  b, CO2, SO2, SO3, K2O, CaO, Na2O 

  c, CO2, SO2, SO3, Al2O3 

  d,  

  1) CO2 và K2O 

  2) CO2 và CaO 

  3) CO2 và Na2O 

  4) SO2 và K2O

  5) SO2 và CaO 

  6) SO2 và Na2O 

  7) SO3 và K2O 

  8) SO3 và CaO 

  9) SO3 và Na2O

  0
  2021-12-05T16:51:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) oxit axit: CO, CO2, SO2, SO3

  oxit bazo: K2O, CaO, Na2O, FeO, CuO

  oxit trung tính: ko có

  oxit lưỡng tính: Al2O3

  b) Na2O, K2O, CaO

  c) CO2, SO2, SO3

  d) Na2O, K2O, CaO với CO2, SO2,SO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )