1.Cho các số hữu tỉ a, b, c thoả mãn 1

Question

1.Cho các số hữu tỉ a, b, c thoả mãn 1

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-07-28T13:54:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:55:22+00:00

  Đáp án:

   1. ta có: b<c và b+c <a+1 suy ra 2b<a+1

       vì 1<a nên a+1 < 2a suy ra 2b < 2a suy ra b<a

   2. vì -9/11<1 và -7/9 >1 nên -9/11< -7/9

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )