1.Cho dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào 200ml dung dịch NH4Cl 1M , đun nóng nhẹ. Tính số mol và số lít khí bay ra? 2. Thể tích khí NH3 tác dụng với 0,125 m

Question

1.Cho dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào 200ml dung dịch NH4Cl 1M , đun nóng nhẹ. Tính số mol và số lít khí bay ra?
2. Thể tích khí NH3 tác dụng với 0,125 mol HCl là?

in progress 0
Athena 21 phút 2021-09-07T11:30:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:31:43+00:00

  Bài 1:

  $n_{NH_4Cl}=0,2.1=0,2(mol)$

  -Bảo toàn $N$: 

  $⇒n_{NH_4Cl}=n_{NH_3}=0,2(mol)$

  $⇒V_{NH_3}(đktc)=0,2.22,4=4,48(l)$

  Bài 2:

  $NH_3+HCl→NH_4Cl$

   0,125  ←  0,125                       (mol)

  $V_{NH_3}(đktc)=0,125.22,4=2,8(l)$

   

  0
  2021-09-07T11:31:44+00:00

  `B1`

  `n_(NH_4Cl)=0,2.1=0,2(mol)`

  $Ca(OH)_2+2NH_4Cl\xrightarrow{t^o}2NH_3+2H_2O+CaCl_2$ 

                               `0,2`                    `0,2`

  `V_(NH_3)=0,2.22,4=4,48(l)`

  `B2,`

  `NH_3+HCl->NH_4Cl`

  `0,125`       `0,125`

  `V_(NH_3)=0,125.22,4=2,8(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )