1.Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết góc xOy=56 độ. TÍNH GÓC yOz?(ko cần vẽ hình) 2. Lập các số sau thành các đẳng thức: 2/5=4/10

Question

1.Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết góc xOy=56 độ. TÍNH GÓC yOz?(ko cần vẽ hình)
2. Lập các số sau thành các đẳng thức:
2/5=4/10

in progress 0
Lydia 2 giờ 2021-09-07T07:23:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:24:39+00:00

  Đáp án:

  1/ Vì có hai góc kề bù xOy và yOz ⇒ yOz=180-56=124 độ

  2/  2/5=4/10

   

  0
  2021-09-07T07:25:32+00:00

  Đáp án:

  #Team Happy Family

  1/ Vì $∠xOy$ và $∠yOz$ là hai góc kề bù

  ⇒ $∠xOy$ + $∠yOz$ = $180^{o}$ 

  Thay: $56^{o}$ + $∠yOz$ = $180^{o}$ 

  ⇒ $∠yOz$ = $180^{o}$ – $56^{o}$ = $124^{o}$

  Vậy $∠yOz$ = $124^{o}$

  2/ $6.63$ = $9.42$

  Từ đẳng thức trên ta có thể làm thành bốn tỉ lệ thức:

  $\dfrac{6}{9}$ = $\dfrac{42}{63}$; $\dfrac{6}{42}$ = $\dfrac{9}{63}$; $\dfrac{63}{9}$ = $\dfrac{42}{6}$ và $\dfrac{63}{42}$ = $\dfrac{9}{6}$;

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )