1) cho hình vẽ, biết a//b C cắt a tại A sao cho c bằng 40 độ A cắt b tại B, sao cho KBb’ c cắt d tại k giải thích ra nhé, làm nhanh giúp mk mk cần nộ

Question

1) cho hình vẽ, biết a//b
C cắt a tại A sao cho c bằng 40 độ
A cắt b tại B, sao cho KBb’
c cắt d tại k
giải thích ra nhé, làm nhanh giúp mk mk cần nộp gấp

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-07T19:48:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:49:58+00:00

  Đáp án:

  Vẽ tia Kx // a =>Kx // b

  Vì tia Kx // a =>A=K1=40o (Vì là 2 góc so le trong)

  Vì tia Kx // b =>B=K2=35o (Vì là 2 góc so le trong)

  Mà tia Kx nằm giữa 2tia KA và KB =>M1 + M2 = AKB

  AKB=40o+35o=75o

   mong bn cho mik ctlhn

  0
  2021-08-07T19:50:47+00:00

  Đáp án:Vẽ tia Kx // a =>Kx // bVì tia Kx // a =>A=K1=40o (Vì là 2 góc so le trong)Vì tia Kx // b =>B=K2=35o

   

  Giải thích các bước giải:  (Vì là 2 góc so le trong)Mà tia Kx nằm giữa 2tia KA và KB =>M1 + M2 = AKBAKB=40o+35o=75o mong bn cho mik ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )