1.Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu td với dung dịch Hcl dư thi thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc a) viết PTPỨ xảy ra b) tính khối lượng tạo thành sau p

Question

1.Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu td với dung dịch Hcl dư thi thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc
a) viết PTPỨ xảy ra
b) tính khối lượng tạo thành sau phản ứng
2.Cho hỗn hợp 2 kim loại Zn và Cu td với dung dịch Hcl dư thi thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc
a) viết PTPỨ xảy ra
b) tính khối lượng tạo thành sau phản ứng

in progress 0
Hailey 2 năm 2021-07-16T12:27:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:29:07+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\\
  {n_{FeC{l_2}}} = {n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
  {m_{FeC{l_2}}} = 0,3 \times 127 = 38,1g\\
  2)\\
  a)\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
  {n_{ZnC{l_2}}} = {n_{{H_2}}} = 0,2mol\\
  {m_{ZnC{l_2}}} = 0,2 \times 136 = 27,2g
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-16T12:29:22+00:00

  Câu 1: Chỉ có $Fe$ tác dụng với $HCl$

  $Fe+2HCl→FeCl2+H2$

  Ta có: $nH2=0,3$ (mol)

  ⇒$nFeCl2=0,3$ (mol)

  ⇒$mFeCl2=0,3.(56+35,5.2)=38,1$ (g)

  Câu 2: Chỉ có $Zn$ tác dụng với $HCl$

  $Zn+2HCl→ZnCl2+H2$

  Ta có: $nH2=0,2$ (mol)

  ⇒$nZnCl2=0,2$ (mol)

  ⇒$mZnCl2=0,2.(65+35,5.2)=27,2$ (g)

  $@nguyenduy28364$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )