1.Cho mạch điện: I= 6A I1=3,47A Tính I2 2. Đổi đơn vị a.40mA=…A b.2,04kV=…V c.0,72A=…mA

Question

1.Cho mạch điện:
I= 6A
I1=3,47A
Tính I2
2. Đổi đơn vị
a.40mA=…A
b.2,04kV=…V
c.0,72A=…mA

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-13T08:26:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:27:30+00:00

  I2=I – I1=6A – 3,47A =2,53A
  a.40mA=0,04A
  b.2,04kV=2040V
  c.0,72A=720mA

  0
  2021-07-13T08:28:05+00:00

    Câu 1 :

  I2=I-I1=6-3,47=2,23A

    Câu 2:

  a) 40mA=0,04A

  b) 2,04kV=2040V

  c) 0,72A=720mA

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )