1 cho phương trình 2x^2-3x-8=0 . Gọi x1,x2 là 2 nghiệm nếu có không giải pt , hãy tính giá trị bểu thức T=x1/2×2 + x2/2×1

Question

1 cho phương trình 2x^2-3x-8=0 . Gọi x1,x2 là 2 nghiệm nếu có không giải pt , hãy tính giá trị bểu thức T=x1/2×2 + x2/2×1

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-06T15:47:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:49:27+00:00

  Đáp án:-41/32

   

  Giải thích các bước giải:ad hệ thức viet ta có

  X1+x2=3/2 và x1.x2=-4 

  Ta có: x1^2+x2^2/2.x1x2

  =(x1+x2)^2-2x1x2/2.x1x2

  =(3/2)^2-2.(-4)/2.(-4)

  =-41/32

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )