1)cho tam giác ABC có I,H,K lần lượt là trung điểm AB,BC,AC. a) chứng minh :ABC : IK là đường trung bình của tam giác ABC. b) chứng minh : BIKH là h

Question

1)cho tam giác ABC có I,H,K lần lượt là trung điểm AB,BC,AC.
a) chứng minh :ABC : IK là đường trung bình của tam giác ABC.
b) chứng minh : BIKH là hình bình hành
2)cho hình bình hành ABCD có : AB=2AD.Gọi E,F lần lượt là trung điểm AB,CD
a) chứng minh: AECF là hình bình hành
b) chứng minh : AEFD là hình thoi
c) AF cắt DE tại R, CE cắt BF tại S.Chứng minh:ERFS là hình chữ nhật
d) gọi I và K lần lượt là giao điểm của BD với AF và CE.Chứng minh tam giác EIK cân

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-05T18:02:03+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:03:21+00:00

  Đáp án:

   Bài 1 thôi nha 

  a. Xét tam giác ABC có 

   I; K lần lượt là trung điểm của AB; AC suy ra IK là đường trung bình của tam giác ABC 

  Suy ra Ik//BC suy ra IK // BH

              Ik= 1/2 BC mà H là trung điểm của BC suy ra IK =BH

     Xét tứ giác IKHB có 

    IK//HB

    IK=HB 

   Suy ra IKHB là hình bình hành 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )