1)cho tam giác ABC, đường cao AH có BH=2cm.CH=3cm,Tính AB 2) Cho AB=5cm.Bc=6cm,góc BAD=120, Tính diện tích hình bình hành ABCD 3) Tính giá trị của M=t

Question

1)cho tam giác ABC, đường cao AH có BH=2cm.CH=3cm,Tính AB
2) Cho AB=5cm.Bc=6cm,góc BAD=120, Tính diện tích hình bình hành ABCD
3) Tính giá trị của M=tan 40/cot 50

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-03T00:23:31+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:25:00+00:00

  Đáp án:

  Câu 1.

  Ta có: 

  AB² = BC.BH (định lí 1,bài1 )

  AB² = (2+3).2

  AB² = 5.2

  => AB=√10

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )