1,Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng

Question

1,Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với D qua AC, Flà giao điểm của DN và AC.
a, Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật.
b, Chúng minh tứ giác ADBM là hình thoi

in progress 0
Lyla 4 tuần 2021-08-18T22:35:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:37:11+00:00

  TL:

  a,

  Điểm M và D đối xứng qua trục AB và MD cắt AB tại E

  ⇒ AB là đường trung trực của đoạn thẳng MD

  ⇒ AB ⊥ DM

  ∠ AED = 90*

  Điểm M và N đối xứng AC và MN cắt AB tại F

  DF ⊥ AC

  ⇒ ∠ AFD = 90*

  Ta có: ∠ AED = ∠ AFD = góc A = 90*

  ⇒ Tứ giác AEDF là hình chữ nhật 

  b,

  Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

  ⇒ DE // AC ; DF // AB

  Trong ∆ ABC có:

  DB = DC (gt)

  DE // AC

  ⇒ AE = EB ( tính chất đường trung bình trong tam giác ) ; DF// AB

  ⇒ AF = FC ( tính chất đường trung bình trong tam giác )

  Xét tứ giác ADBM : AE = EB ( c/m trên )

  ED = EM ( vì AB là trung trực DM )

  Do đó ADBM là hình bình hành

  Mà DE ⊥ AB hay DM ⊥ AB

  Vậy hình bình hành ADBM là hình thoi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )