1 cho tam giác ABC vuông tại a , đường cao AH , biết AB= 15cm , BC = 25 cm a) gải tam giác ABH b) kẻ HM vuông góc AC . CM: AM . AC = BH.CH

Question

1 cho tam giác ABC vuông tại a , đường cao AH , biết AB= 15cm , BC = 25 cm
a) gải tam giác ABH
b) kẻ HM vuông góc AC . CM: AM . AC = BH.CH

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-09-05T17:43:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:44:54+00:00

  a) xét tam giác ABC vuông tại A có AH vuông góc với BC:

  => AB^2=BH.CH (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

  => 15^2=BH.25

  => BH= 9 (cm)

  xét tam giác ABH vuông tại H có :

  AH^2+BH^2=AB^2 (pytago)

  => AH^2 + 9^2= 15^2 

  => AH= 12 (cm)

  xét tam giác ABH vuông tại H

  sin BAH = HB/AB = 9/15

  => góc BAH = 37 độ

  => góc ABH = 53 độ

  b) Xét tam giác ABC vuông tại A có AH vuông góc với BC

  => AH^2=HB.HC (hệ thức lượng trong tam vuông)

  Xét tam giác AHC vuông tại H có MH vuông góc với AC

  => MH^2=AM.AC (hệ thức lượng trong tam vuông)

  => AM . AC = BH.CH (=AH^2)

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )